Kunstner
Katrine Meisfjord

Katrine Meisfjord har en mastergrad i kunst og arbeider i genren sosial kunst. Hun tilrettelegger arenaer for erfaringsutveksling mellom mennesker med ståsted i ulike etniske og sosiale grupper, med mål om å foreslå nye modeller for kommunikasjon og samhandling. Katrine har vist performanser, installasjoner og deltagerbaserte dialogarrangement i gallerier, institusjoner, private hjem og offentlige uterom. Hun tar også oppdrag for organisasjoner.