Kunstner
Jannecke Knudsen Heien

Jannecke Heien er utdannet ved Kunst- og designhøyskolen i Bergen og arbeider vekselvis med bilder, interaktive workshop-prosjekter og installasjon. Omdreiningspunkt i arbeidene er på forskjellig vis vilkårene vi lager for oss selv - sett fra bakkenivå og i makroperspektiv. Samtidig er arbeidet med farge, og møtene mellom absurde og meningsskapende elementer sentralt. Heien har hatt en rekke separatutstillinger. Hun arbeider i verkstedsfelleskapet M17, Møllendalsveien.