Kunstner
Jane Sverdrupsen

Jane Sverdrupsen (f. 1979) har mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun er billedkunstner og kurator, og arbeider også med egne og andres kunstpublikasjoner. Arbeidene hennes strekker seg fra stedsspesifikke installasjoner til todimensjonale uttrykk som grafikk og fotografi. Gjennomgående i hennes kunstnerskap er en sammenblanding av medier og et fokus på naturvitenskapens metoder og virkemidler. Hun har stilt ut i flere byer i Norge, i tillegg til steder i utlandet som Los Angeles, Bristol og Stuttgart. Sverdrupsen arbeider ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.