Kunstner
Hilde Skjeggestad

Langvarig fordypning og analytisk tilnærming preger Hilde Skjeggestads arbeid med fenomenet farge, enten det er store maleriserier, romlige installasjoner eller små enkeltverk. Om maleriene kan virke tilbakeholdne ved første øyekast, er de aktivt utfordrende om vi gir dem tid. Synsprosessen frembringer kontinuerlige skifter av finstilte nyanser som setter bildene og deres betingelser i spill.

Hilde Skjeggestad er utdannet billedkunstner fra kunsthøgskolene i Bergen og Poznan, Polen.