Kunstner
Heidi Bjørgan

Heidi Bjørgan har bidratt til en fornyelse av diskursen knyttet til kunsthåndverk i norsk sammenheng, både gjennom sitt arbeid som kunstner, og gjennom sin virksomhet som kurator. I 2015 mottok hun statens 10-årige arbeidsstipend for etablerte kunstnere (tidligere GI). Hun er blant annet innkjøpt av Victoria og Albert Museum (London), KODE og Utenriksdepartementet. Kunstnerskapet er eksperimentelt og nyskapende og kombinerer keramiske objekter på en uventet måte med andre materialer og gjenstander. Heidi Bjørgan var også en av to norske kuratorer for den store mønstringen av Norsk og kinesisk kunsthåndverk «Beyond g(l)aze» som tidligere i år ble vist ved KODE, og ved Jinji Lake Art Museum (Suzhou) i Kina i 2014.