Kunstner
Harald E. Tørresen

Tørresen er født i Bergen i 1964. Etter hovedfag ved Institutt for illustrasjon og grafisk design, SHKD, tok han diplomstudiet i billedkunst ved VKA, AVU i Praha og SKA, Oslo. Hovedteknikker er oljemaleri og tegning. I perioder utføres også installasjoner, utsmykking og tekst­ og fotobaserte verk. Tørresen utforsker bildets fortellende egenskaper med utgangspunkt i forhold som bilde/språk og begrep/representasjonsformer. Arbeidene inviterer til å se etter sammenhenger og stille spørsmål. Kunstkritiker Øystein Hauge beskriver prosjektet slik: «Tørresens tavler er assosiative, poetiske og metaforiske. De befinner seg midtveis mellom formell logikk og magisk tenking. Helhet står mot fragmenter, billedlig tale står mot bokstavelig tale».