Kunstner
Grethe Unstad

Grethe Unstad jobber innenfor kategorien maleri, hvor det er fargen som ligger til grunn for maleriske undersøkelser. Hun utforsker maleriet med begrensede virkemidler ved å bruke to farger, eller et begrenset antall farger opp mot hverandre. Fargens lyskraft og koloritt står sentralt i hennes arbeider. Gjennom små variasjoner og repetisjoner i farge og format skaper hun rytme og bevegelse. I det ligger det et formalt grep, hvor det blir undersøkelser av fargeplan og fargens uendelige foranderlighet som er den bærende gestalten. Teknikken hun bruker er eggoljetempera. Temperamaleriet gir en nesten fløyelsaktig overflate og skaper et vakkert og sanselig uttrykk. Øyet oppfatter samme farge forskjellig avhengig av hvordan lyset faller på flaten, noe som gjør at mange farger ligger og ”vipper” innen ulike fargetemperaturer og i forhold til hvor du beveger deg i rommet.