Kunstner
Gitte Sætre

Gitte Sætre gikk ut fra Skapende Kuratorstudie ved KHIB i 2009 og hadde fra før en BA fra Universidad de las Americas, Mexico (1999). I 2003 etablerte og drev hun visningsrommet KunstiBadet (frem til 2008).
Fra 2006 til 2010 utviklet og drev hun den mobile kunst- og formidlingsarenaen 'Luftskipet', som også var hennes eksamensprosjekt ved KHIB. I 2010 startet hun opp Kuratorsamvirket Radiator sammen med Bjørn Inge Follevaag og Kjell-Erik Ruud.

I 2012 begynte Sætre igjen å jobbe med egen kunstproduksjon. Hun tok fatt på kvinnerollen, eget liv og temperament gjennom prosjektet Morstøv.
Hun har en ambisjon om å inkludere livet i kunsten og gjøre det sosiale/psykologiske/kroppslige til gjenstand for kunstneriske prosesser.