Kunstner
Gillian Carson

Gillian Carson, BA - Edinburgh College of Art 1978-82 og MA – Bergen Academy of Art and Design 2004-2006, arbeider med skulptur, performance, video og tekst. Arbeidene oppstår etter kunstneriske reforhandlinger av aktuelle temaer og objekter. I Carsons tilnærminger av det ukjente, er det ofte av nødvendighet å granske, demontere, gjenoppbygge og til tider gjenoppfinne det kjent, for å gjenvinne fortrolighet. Selv-observasjon i ukjente omgivelser er utarbeidet i nådeløse undesøkelser. De endelige kunstverkene snakker om individuelle erfaringer i personlige språk, men samtidig søker å nå et generelt uttrykksnivå for felles undring og forvirring.