Kunstner
Elly Prestegård

Elly Prestegård er utdannet fra KHiB og Slade School of Fine Art, University College, London. Hun har vært professor ved Kunsthøyskolen i Bergen.

Gjennomgående tema er livssyklusene, nedbryting og oppbygging av organisk materiale, noe som gjenspeiles i prosessen og bruken av materialer. Teknisk beveger hun seg mellom grafikk, tegning, maleri, foto/digital og collage, hver for seg eller i samspill.

Hun har holdt en rekke soloutstillinger, deltatt på juryerte utstillinger nasjonalt og internasjonalt, og gjort utsmykninger for bl. a. Norsk Hydro, Statoil, Norske Shell og KLP. Prestegård er representert i samlingene til Nasjonalmuseet, KODE, Oslo Kommunes Kunstsamling m.fl.

Kontakt elly@ellyp.com