Kunstner
Elisabeth Rydland Nilssen

Elisabeth Rydland Nilssen er utdannet i Bergen, i årene 1990-95 – med hovedfag i grafikk. Gjennom sin kunstneriske praksis har hun arbeidet innenfor ulike felt, som grafikk (især tresnitt/høytrykk) – maleri og objekt. Siden 2008 har hun også vært del av kunstnerduoen «Rød-Rydland» som arbeider innenfor flere kunstneriske uttrykk, med hovedvektvekt på installasjon og objektbaserte verk. Hun er medlem av Norske Billedkunstnere, Landsforeningen Norske Malere og Norske Grafikere. Hun har deltatt på ulike utstillinger i inn- og utland.