Kunstner
Elin Brissman

Elin Brissman arbeider med formalistisk utformede, fotorealistiske malerier av fasader fra tiden mellom 1945 og 1975. Hun ønsker å belyse det litt forbigåtte og gi tid og oppmerksomhet til det som tas for gitt. Hun fullførte sin Mastergrad ved Kunstakademiet i Bergen, 2011.