Kunstner
Dora Sofie Kittilsen

Dora Sofie Kittilsen har i godt voksen alder etablert seg som maler i figurativt format. Linjer kan trekkes til Oslobaserte Kenneth Blom og Kira Wager, eller nedover kontinentet mot Gerhard Richter.

Kittilsen har en sterk fortellerstemme som kommer til uttrykk gjennom skisseaktige figurasjoner som dras foran eller bak lag med farger. Hennes motiver er ofte deler av en dynamisk fortelling, skikkelser i bevegelse er et av Kittilsens hovedmotiv.

Og hun makter på en besnærende måte å overføre malerienes energi til sitt publikum