Kunstner
Cato Løland

Cato Løland har sin utdannelse fra Kunstskolen i Bergen, Kuvataideakatemiet i Helsinki og fra Kunst og designhøgskolen i Bergen, der han tok sin Master i kunst i 2009.
Løland leker med -og utforsker materialitet i et samspill mellom «ekthet» og syntese. Man kan kalle det for materialkunst i en post-digital virkelighet, der prosesser som sampling, surfing, klipp og lim, transformering og manipulering er blitt kulturens dominerende metoder. Det er en materialpraksis som kan leses som kritikk av konsumkulturens overflod av produkter, bilder, sensasjoner og referanser.