Kunstner
Carl Martin Hansen

Carl Martin Hansen arbeider med både 2- og 3-dimensjonale uttrykk i tegning/ maleri, skulptur og romlige installasjoner. Arbeidene synliggjør drømmer, indre bilder og impulser og inneholder musikalske, landskapsmessige og kroppslige referanser. Hansen gikk ut av Vestlandets Kunstakademi i Bergen i 1994 og er født i Odense, Danmark men bor og arbeider i Bergen. Han har stilt ut en rekke steder nasjonalt og internasjonalt og er representert i bl.a. Bergen Kunstmuseum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Drammen Museum og Teckningsmuseet, Sverige.