Kunstner
Camilla Haukedal

Camilla L. Haukedal har en master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har også vært elev hos Gabriel Valansi, ved Universitetet i Buenos Aires.

Haukedal arbeider med video og foto. I sine videoverker utforsker hun ulike måter å fortelle en historie på. Arbeidene tar utgangspunkt i kjente personer eller hendelser, og gjennom bearbeidelse av materialet forteller hun nye fortellinger. Videoene varierer mellom iscenesetting, der hun beveger seg på grensen til det filmatiske og en naturlig tilnærming, nærmest dokumentarisk. Tematisk kan man knytte Haukedals arbeider, både foto og video til en feministisk retning hvor kjønn og kjønnsproblematikk er i fokus.

Haukedal sine arbeider har blitt vist på flere utstillinger i inn- og utland, blant annet ved Museum of Enlightment and Modernity i Valencia, Høstutstillingen, Cologne Internasjonale Video art Festival og ved WRO Media Art Biennalen.