Kunstner
Brit Bøhme

Brit Bøhme er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi og Det Kongelige Kunstakademi i København. Hun har vært aktiv billedkunstner siden 1983 og har bak seg en rekke separat- og gruppeutstillinger og flere utsmykningsoppdrag. Hun arbeider med abstrakt maleri. Bøhmes arbeider bygger på spontane handlinger innenfor en stram overordnet komposisjon der rytme, repetisjon, farge og variasjon står sentralt. Elementene består av linjer og flater i innbyrdes spenningsforhold. Hun er opptatt av maleriets kompleksitet og problematikk og ønsker at det skal åpne for refleksjon og tanker.

Kontakt bbohme@start.no