Kunstner
Bo Magnus

Det er en konsekvent linje fra Magnus’ debut på Høstutstillingen i 2008 til hennes utstillingsrekke i 20014/15. Hun arbeider ut fra et presist samtidsblikk og er opptatt av hvordan vi som enkeltmennesker og i felleskap bygger opp våre arkiver gjennom erfaringer, ytringer og systematisk kunnskap. Collage er hennes teknikk; lag på lag med transparent maling som framstår med en kompleksitet av regisserte handlinger i møte med materialets egenvilje. Magnus avsluttet sin Master of Fine Arts ved Chelsea College of Art and Design i London i 2009. Det neste året var hun utvalgt gjestekunstner ved Florence Trust (London). Hennes arbeider har vært representert nasjonalt og internasjonalt.