Kunstner
Bjørg Taranger

Taranger er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (98) og L'Ecole Regionale des Beaux Art de Nantes (97). Hun arbeider i hovedsak med video- og fotobaserte installasjoner basert på opptak fra ulike steder og reiser. Tarangers prosjekter kan karakteriseres som et «tidspass», med base i kunstnerens rolle som både betrakter og deltager - en pågående etterforskning av motstridende elementer av estetikk og etikk i urbane livet. Historier om skiftende retninger, endringer og forskyvninger i tid - som kan gi både sanne og forvrengte inntrykk av virkeligheten. Hennes arbeider er utstilt nasjonalt og internasjonalt, sist på St.Annen Kunsthalle i Lübeck og Cinema B-open i Bergen. Utover egen praksis er Taranger medlem i videogruppen DOPPLER, og en av grunnleggerne av B-open og Kunstjournalen B-post