Kunstner
Astrid McGarrighan

Astrid McGarrighan er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og Høgskolen i Bergen. Hun eksperimenterer med den tidkrevende grafiske teknikken etsning/akvatint, med vekt på fargevalører, rike teksturer og relieffvirkninger. Det taktile billeduttrykket er møysommelig utformet lag på lag, med en vekselvirkning av oppbygging og nedbryting. Verkene til McGarrighan er blitt vist på en lang rekke separate, kollektive og juryerte utstillinger både nasjonalt – og internasjonalt, og er innkjøpt av kunstsamlinger og for offentlig utsmykking.