Kunstner
Arild Våge Berge

Arild Våge Berge (f. 1983) har bachelor i spesialisert kunst, fotografi og master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen og Institutt for kunst ved UiB. Arilds kunstneriske praksis inkluderer fotografi, skulptur, tekst og video. Arbeidene utforsker temaer som arkiv, teknologi, landskap og tidsnarrativer.

Våge Berge sine metoder er blant annet re-mediering av dokumenter, å stille spørsmål ved objekters status og utfordre hvordan vi forstår landskaper. Blant hans seneste produksjoner finnes objektbaserte skulpturer som gransker forholdet mellom natur og kultur, landskapsrelaterte video-performancer og en kunstnerbok som utforsker arkivmateriale fra kunstnerens familiehistorie.