Kunstner
Anne Knutsen

Anne Knutsen har hovedfag fra Kunsthøgskolen i Bergen. Med video som virkemiddel fokuserer hun på mennesker i ulike livssituasjoner. Tematikken varierer fra det intime og personlige, til mer universelle problemstillinger, på tvers av kulturer. Knutsen interesserer seg for individets møte med seg selv og omverdenen, og hvordan dette er farget av tidligere erfaringer. Hvor stort rom kan man tillate seg å ta? Hvor stort rom tillater andre at man tar? Hvordan spiller makt og maktmisbruk inn på vår evne til å reise vår personlige stemme?